Dobrý den.

Nabízíme Vám montáž zařízení na ohřev vody. Počítáno s dotací 90 000 korun pro důchodce.


 Nabídka se skládá z:

1.    Konstrukce s 6 instalovanými panely 460 W  na střeše.

 2. Kotel Dražice 125 litrů.

 3. Invertor Antik 3 kW.

+420739022564

Solární regulátor MPPT  Antik Water Heater PWH 01 V2 3kW (pro fotovoltaický ohřev vody).Chytrý solární měnič, který nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Měnič má možnost nastavení výkonu 2 000 - 3 000 W. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Pro různé ovládání a nastavení měniče je k dispozici bezplatná aplikace ANTIK Smart Home (Android a iOS).

Splňuje podmínky dotačního programu NZÚ light 2024 bez nutnosti dalších rozvaděčů se stykačovou kombinací nebo jiných způsobů dodatečného přepnutí síť/FVE. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler z produkce solárních panelů bez zbytečných ztrát.


Hlavní vlastnosti


•  Automatické přepínání mezi FV a sítí s prioritou FV ohřevu.
•  Vzdálené ovládání přes síť WiFi s aplikaci Smart Home.
•  Okamžité hodnoty napětí, proudu a výkon panelů.
•  Graf výkonu a teploty vody s roční historií.
•  Monitoring teploty vody v bojleru na dálku.   
•  Volitelný výkon měniče 2 000 - 3 000 W.
•  Teplota vody v bojleru / zásobníku.
•  Sdílení zařízení s jiným uživatelem.
•  Přehledné uživatelské rozhraní.
•  Vzdálená aktualizace firmwaru.
•  Denní vyrobená energie.
•  Teplota zařízení.


Představení regulátoru Antik


Efektivní způsob využití fotovoltaiky pro domácnosti a chaty s nejrychlejší návratností je fotovoltaický ohřev vody. Stačí namontovat fotovoltaické panely na střechu, připojit ANTIK PV Water Heater a k němu váš aktuální bojler na teplou vodu.

Regulátor Antik Water Heater PWH 01 V2 je z výroby nastavený na výkon 2000 Watt a v menu měniče lze nastavovat-zvýšit výkon po 50 Wattech až do 3000 Watt.

Antik má podporu MPPS (Maximum Power Point Searching) - v pravidelných intervalech střídač prohledá kompletní charakteristiku panelů, pokud se objeví dva body, kde by MPPT mohlo pracovat, vybere ten s větším výkonem. Vhodné například, pokud je část panelů zastíněná.

Systém nevyžaduje žádný výrazný zásah do akumulačního zásobníku. Je možné jej ovládat a sledovat pomocí mobilní aplikace.

 Jak se rozhodnout při výběru?


 • Ohříváte-li vodu klasickým akumulačním bojlerem, stačí jej doplnit o měnič na ohřev vody, na který se přímo napojí 5ks fotovoltaických panelů a 8 měsíců v roce ohříváte vodu zdarma. V případě nepříznivého počasí se ohřev přepne automaticky


3 provozní režimy


 • • FVE (PV) režim - funkce, kdy je využívána pouze energie solárních panelů.

 • • Síť (AC) režim - funkce, kdy je využívána energie pouze z rozvodné sítě.

 • • AUTO režim - funkce, kdy zařízení pracuje zcela autonomně a může zajistit dostatek teplé vody po celý rok.  

Další výhody a doplňkové funkce


 • Kromě těchto základních výhod má zařízení tyto doplňující funkce:

 •  Vzdálený dohled přes síť WiFi a aplikaci Antik Smart Home.
   Monitoring teploty vody v bojleru na dálku.
   Možnost zálohy ohřevu ze sítě 230V.
   Přehledné uživatelské rozhraní.

 • Na napájení ze sítě, vše bez nutnosti řešit administrativu spojenou s připojením on-grid nebo hybridního systému.


S důrazem na bezpečnost a účinnost


 • Zařízení obsahuje MPPT měnič, který přeměňuje vstupní DC napětí na výstupní AC s frekvencí 50Hz, což je nutné ze tří důvodů:

 • 1. Ochrana termostatu topného tělesa před spálením kontaktů elektrickým obloukem při odpojování zátěže, kterou protéká DC proud.
  2. Zabránění elektrolýze vody v případě nedokonalé izolace topného tělesa.
  3. Zároveň MPPT algoritmus maximalizuje aktuální výkon panelů.


Fotovoltaické panely


 • Pro volbu počtu panelů je kromě jejich výkonu důležité přiblížit se hodnotě 230 VDC na výstupu panelů při plném zatížení. Takový počet panelů se doporučuje pro dosažení maximálního výkonu:

  • 4x 540Wp - max.výkon sestavy: 1500W
  • 5x 440Wp - max.výkon sestavy: 1800W
  • 6x 300Wp - max.výkon sestavy: 1800W

  V praxi je optimální kombinace čtyř až šesti solárních panelů o výkonu 450-550 W - výkonem 2 - 2,7 kW.

  Regulátor Antik Water Heater je koncipován pro vstupní napětí 0 až 400 V DC s ohledem na provozní napětí topné patrony bojleru. Vzhledem k tomu, že je bojler v podstatě čistě ohmická zátěž, je výkon zpracováván prakticky od prvního vyrobeného Wattu.
   

Kolik fotovoltaických panelů potřebuji ?


 • Při výběru fotovoltaických solárních panelů dodržte několik zásad. Pokud budete vybírat typ a počet panelů, tak když budete mít méně panelů tak s větším napětím, když více panelů tak s nižším napětím. Pozor - nepodceňujte ochranu přepětím, odpojovač DC, pojistkovou ochranu a uzemnění.

  Celkový výkon panelů by měl být cca shodný nebo vyšší jako je příkon spirály v bojleru. Je důležité nepřetěžovat spirálu vysokým napětím.

 • Při nižším výkonu bude vše fungovat také, ale sníží se šance na plné nahřátí čistě z panelů v zatažených dnech. Obvláště pak v zimním období.

 • Počet panelů (zapojené v sérii/za sebou) volte takový, aby panely v součtu poskytovaly přibližně napětí spirály.

 • Maximální napětí panelů (Vmax) bez zatížení (napětí naprázdno – Voc) nesmí ani v mrazu, kdy je napětí znatelně vyšší, překročit maximální dovolené vstupní napětí měniče!
   

Mobilní aplikace ANTIK Smart Home - možnosti

 •  

 • Aplikace Antik SmartHome je volně k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Stáhnout si ji můžete z Google Play pro systém Android nebo z Apple App Store pro systém iOS.

  Sledovat veličiny:

  • Okamžité hodnoty napětí, proudu a výkonu panelu
  • Teplotu vody v kotli / zásobníku
  • Teplota zařízení
  • Denně vyrobená energie
  • Celková vyrobená energie
  • Graf výkonu a teploty vody s roční historií
  • Aktuální provozní režim (síť, solární energie, vypnuto)

 • Nastavovat veličiny:

  • Omezit maximální výkon
  • Nastavení požadované teploty vody
  • Nastavte čas přepnutí ohřevu na 230V
  • Zapnutí/vypnutí měniče

 • Automatizace:

  • Vytvářejte automatické akce na základě hodnot jednotlivých proměnných a ovládejte další zařízení v domácnosti (zásuvky, žárovky atd.).

 • Servis:

  • Sdílení zařízení s jiným uživatelem
  • Vzdálená aktualizace firmwaru v zařízení


Zapojení ohřevu vody s fotovoltaickým měničem:


 • Solární regulátor MPPT Antik Water Heater má aktivní chlazení s ventilátorem pro zvýšení výkonu až na 3kW. Ventilátor má řízené otáčky, od 40°C uvnitř zařízení se začne točit na minimálních otáčkách, při 60°C jde na maximálních otáčkách. Pokud teplota dále stoupá, začne se omezovat výkon.

  K regulátoru je dodáváno teplotní čidlo (snímač), díky kterému je možné nastavit konečnou teplotu.
   

 • Nejčastější kladené otázky a odpovědi na ně...


 • 1. Je potřeba Wi-Fi síť?

 • Měnič funguje bez Wi-Fi sítě, ale pokud chcete používat aplikaci, je potřebná Wi-Fi síť.

 • 2. Může se přes aplikaci přihlásit více lidí?

 • Ano, v aplikaci se nastaví sdílení měniče.

 • 3. Pokud vypadne síť – ztratí se nastavení v regulátoru?

 • Ne, nastavení měniče je uloženo v paměti.

 • 4. Nastavení času pro ohřev vody ze sítě: jak toto nastavení funguje?

 • Je-li nastavení 00:00 je vypnutý back up. Nastavíte-li čas např. 16:21 - je-li v tomto čase teplota vody nižší než je přednastavená hodnota Backup Temp, tak se zapne back up ze sítě na 3 hodiny a nebo do dosažení nastavené teploty.

 • 5. Lze nastavovat vzdáleně?

 • Ano, přes aplikaci.

 • 6. Pokud nejde síť, ohřívá regulátor vodu?

 • Ne, síť je potřebná.

 • 7. Mezi regulátor a bojler se má umisťovat jistí prvek nebo může být na přímo?

 • Na DC straně, doporučujeme umístit přepěťovou ochranu. Na AC stranu se nic už nedává.

 • 8. Jaké je prosím minimální napětí pro spuštění stringu a MPPT? A jde o měnič, který třeba DC 180V z panelů změní na AC 230V na výstupu nebo jen střídač, který udělá na výstupu AC napětí stejné jako je vstupní DC?

 • Měnič na výstupu nedělá 230V. Vyrábí takzvaný hranatý proud vhodný pouze pro odporové spotřebiče, kterými jsou spirály, vařiče, rychlovarné konvice, elektrické ohřívače. Nevyrobí to sinusoidu a na AC straně je takové napětí jako na DC straně. Co se týká min napětí. V podstatě nemá min napětí, umí fungovat i na 1 panel, ale jeho výkon bude limitován. Abyste se dostali k optimu, to znamená dostat s výkonem panelu maximum, tak podle našich zkušeností nejlépe funguje kombinace 5 x 440 Wp panel. Tam součtem napětí se dostáváme k 200V - 250V a to je optimální stav.

 • 9. Jaký výkon může mít topná patrona v bojleru?

 • Doporučujeme 2kW, 2,5kW ale teoreticky naprosto jedno jaký. Pokud je menší např. 1,5kW umíte v aplikaci nastavit max. 1,5kW je-li např. 3kW, tak prostě Vám měnič dodá pouze tolik kolik dokáže.

 • 10. Jaký reálný výkon v panelech můžeme na střídač pověsit?

 • Doporučujeme max. 2,5 kW z DC strany. My máme zkušenost s 4x550, 5x550, 6x550Wp panely (3,3kW) a běží to krásně. Také 5x440Wp – tohle je asi ideální řešení. Ale také ideální je 6x330Wp.

 • 11. Střídač omezí výkon na 2kW když je výkon větší?

 • Ne, střídač omezí výkon pouze pokud je přehřátý, přetížený. Je potřeba dodržet při instalaci správnou vzdálenost od blízkého okolí.

 • 12. Dokáže střídat napětí na panelech i zvýšit na úroveň 230V nebo jen snížit?

 • Funguje tak, že umí vytěžit maximum z každého počasí. Každou vteřinu přepočítává poměr voltů a ampérů a nastavuje nejlepší parametr. Pokud vidí, že padají volty, ubírá proud a tak naopak. Vyhodnocuje aktuální situaci tak, aby do spirály šel maximální výkon.

 • 13. Nedaří se přihlásit do aplikace?

 • Kontaktovat technickou podporu.
   

Technické specifikace

 •  

 • Kategorie:

 • Ohřev TUV

 • AC vstup:

 • 230 VAC, max. 16A

 • DC vstup:

 • 0-400 VDC, max. 16A

 • AC výstup:

 • 0-250VAC 50Hz
  obdélníkový průběh
  vhodné jen pro odporovou zátěž!

 • MPPT měnič:

 • volitelný výkon měniče 2000 - 3000 W (nastavitelný po 50 Wattech)

 • Účinnost

 • větší než 98%

 • Uživatelské rozhraní:

 • 2.5” OLED displej
  dotyková tlačítka
  RS485
  Wi-Fi Antik Smart Home aplikace (Android, iOS)

 • Způsob montáže:

 • Nástěnná montáž pomocí přibalené konzoly

 • Průměr čidla:

 • 50mm

 • Rozměry:

 • 160 x 160 x 80mm

 • Hmotnost:

 • 2 kg

 • Provozní teplota:

 • -20 až +60°C

 • Krytí:

 • IP40

 • Chlazení

 • aktivní - smart cooling

 • DC připojení

 • MC4

 • Certifikace

 • CE, TUV

 •  

SOLAR KERBEROS

fotovoltaický ohřev vodу

 • Lepší celoroční účinnost oproti termickým řešením

 • Ohřev vody i při zatažené obloze

 • Kratší návratnost řešení

 • Možnost širšího využití / rozšíření

 • Potřeba větší plochy (m2) FVE panelů oproti kolektorům

 • Nižší účinnost (výkon) v ideálních podmínkách

Dražice LOGITEX

ČESKO-SLOVENSKÁ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

přímé využití energie z fotovoltaických panelů

 • přímé využití energie z fotovoltaických panelů bez potřeby připojení do distribuční elektrické soustavy (off-grid)

 • vyrobená stejnosměrná (DC) elektřina z FV panelů se nemění na střídavou (AC)

 • nejsou ztráty z přeměny elektřiny z DC na AC

 • automatické přepínání DC elektriny mezi výrobky LOGITEX

 • 100% možnost využití fotovolatického zdroje, možné připojení i k měniči DC/AC

 • velmi jednoduchá montáž, zapojení i obsluha

 • žádné problémy s přebytky energie

 • dlouholetý spolehlivý provoz s celoroční efektivní výrobou tepla a chladu

 • využití velkých fotovoltaických zdrojů pro výrobu teplé vody a tepla v průmyslu, bytových domech, centrálním vytápění, sportovištích a pod.


Příklady a možnosti sady pro 2,3 kWp

Zásobníky vody LX ACDC / M (M + K a M + KW) ABC představují technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Na ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, a tento proud ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je přímé napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají ztráty elektrické energie, a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zajištěna tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému pomocí našeho patentovaného řídícího systému. Do závěsných zásobníků se připojuje výkon fotovoltaických panelů od 0,9kWp (min. 96V) do 1,15kWp nebo do 1,7kWp nebo do 2,34kWp. Mohou být použity jakékoli panely zapojené v sérii s max. výkonem 2,34kWp.

Příklady a možnosti sady pro 4,6 kWpPříklady a možnosti sady pro 6,9 kWp


Úspora nákladů:
Vyplatí se Vám solární ohřev vody?

Zpravidla platí, že kvalitní a účinné řešení solárního ohřevu vody dokáže v letních měsících pokrýt veškerou přípravu teplé vody pro domácnost. V chladnějším období však účinnost výrazně klesá, zejména v případě termického ohřevu. Často uváděné údaje o úspoře až 65% celoročních nákladů na přípravu teplé vody jsou spíš optimistické. Důležité je zvážit také návratnost Vaší investice, která se rámcově pohybuje kolem 20 let u termických řešení. Fotovoltaická řešení mají zpravidla kratší návratnost díky lepší celoroční využitelnosti.*

Získejte státní
dotaci 90 000 Kč předem!

Nepromeškejte jedinečnou šanci být soběstační

 • Obhlídka na místě a zaměření zdarma

 • Určeno pro nízkorozpočtové domácnosti a seniory

 • Ohřev vody lze kombinovat s Vaším stávajícím systémem

Vše, co potřebujete vědět o NZÚ Light(Nová zelená úsporám Light)

Nová zelená úsporám Light (zkráceně NZÚ Light) je program, který poskytuje dotace na úsporná opatření v rodinných a bytových domech. Je určen pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Nově program nabízí také dotace 90 000 Kč na systém ohřevu vody pomocí sluneční energie. Finanční prostředky mohou být vyplaceny ještě před instalací formou zálohy a žádat o ně mohou i ti, kteří již nějakou formu dotace v rámci programu NZÚ Light čerpali.

Dotace na solární ohřev vody

Dotaci lze od 2. 5. 2023 získat také na termický nebo fotovoltaický ohřev vody. Jaký je mezi nimi rozdíl? Termický ohřev vody funguje pomocí solárních kolektorů. Ty mají v sobě speciální tekutinu, která absorbuje přímé i nepřímé sluneční záření. Teplo je předáváno do akumulační nádrže, ze které čerpáte vodu. Tento systém funguje i při nízkých venkovních teplotách a náklady na ohřev vody se tak mohou snížit až o 70 %.
U fotovoltaického systému vodu ohříváte pomocí elektřiny, kterou vyrobí fotovoltaické panely. Elektřina je přiváděna přímo k topnému tělesu ve vašem bojleru. Systém je bezúdržbový a funguje i při částečném zastínění panelů.

Výše dotace a podání žádosti NZÚ Light

Z programu NZÚ Light získáte na solární ohřev vody 90 000 Kč. Finanční prostředky si navíc můžete nechat vyplatit předem, ještě před dokončením instalace. Dotaci mohou získat i lidé, kteří již v minulosti čerpali peníze na jiné úsporné opatření z NZÚ Light nebo kteří mají solární systém nainstalovaný nejpozději v období od 12. září 2022.

Kdo má nárok na dotaci NZÚ Light?

Dotace NZÚ Light má za cíl pomoci především nízkopříjmovým domácnostem snížit výdaje na energie. Aby žadatel splňoval podmínky dotačního programu, musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, kde je trvale hlášen déle než od 12. září 2022. Kromě toho musí žadatel a všichni členové jeho domácnosti ke dni podání žádosti:

 • pobírat starobní důchod

 • nebo pobírat invalidní důchod 3. stupně

 • nebo v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírat příspěvek na bydlení.

Průběh žádosti NZÚ Light

Pokud splňujete podmínky dotačního programu a máte zájem o pořízení solárního systému na ohřev vody, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře: https://novazelenausporam.cz/kontakty/ Do jednoho dne se vám ozveme, představíme vám možná řešení a domluvíme si nezávaznou schůzku. Následně k vám přijede specialista, který navrhne nejvhodnější řešení pro vaši domácnost. Peníze z dotace obdržíte ještě před zahájením instalace, která bude provedena našimi kvalifikovanými pracovníky.


Řešte drahé energie chytře s Úvěrem od Buřinky pro budoucnost.

Splátky uhradíte z úspor za elektřinu.

Proč si vybrat Úvěr od Buřinky pro budoucnost

Bez jakékoliv zástavy nemovitosti za 6,89 % s pevným úrokem na 3 roky.

S ekologickými prvky můžete mít cenu za energie ve svých rukou.

Mimořádné splátky úvěru máte ze získaných dotací kdykoliv zdarma.

Nemusíte mít nic naspořeno ani dopředu uzavřené stavební spoření.

Tým specialistů vám poskytne informace k možnostem v oblasti dotací.

Zaplacené úroky si můžete navíc odečítat z daní.

Můžete využít pojištění nemovitosti a domácnosti se slevou 45 % po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

 Ve spolupráci s Kooperativou, která se také hlásí k myšlence ekologického a udržitelného bydlení, vám rádi nabídneme zvýhodněné pojištění k Úvěru od Buřinky pro budoucnost. Můžete získat 45% slevu z ceny pojistného u pojištění bytu nebo rodinného domu. Toto pojištění se vztahuje také na škody způsobené živly, vandalismem či krádeží na fotovoltaických panelech, tepelných čerpadlech nebo řídících jednotkách inteligentních domů.

Konzultace zdarma

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

 • Získáte cenovou nabídku přesně pro vaši nemovitost. Do 4 dnů a nezávazně.

Jméno Telefon E-mail Zpráva Souhlasím s Terms & Conditions a Privacy Policy Odeslat

Kontakt

Kde nás najdete

Přerov

+420739022564

solarelcz@gmail.com

Provozní doba: 07:30–16:00 So-Ne: zavřeno